latest

siemens wasmachine iq500 op slot

według danych firmy, odpowiednie pracownicy mają prawo do premii w wysokości półtora miesiąca rocznego wynagrodzenia lub dwóch miesięcy wynagrodzenia, w zależności od danego pracownika.Taka wypłata będzie dokonywana w dwóch równych ratach, w styczniu i lipcu odpowiednio. siemens wasmachine iq500 op slot.